Een rendement dat de rente van de ECB volgt

Plum Rente biedt een variabel rendement van tot 3,82%* en je geld is vrij opneembaar.

Scan de code om gratis
te downloaden

Beschikbaar op iOS en Android

*Prognose van het jaarlijkse variabele rendement op 25/03/2024. Verwacht rendement na aftrek van kosten. Prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Plum is geen bank. Je kapitaal loopt risico als je belegt. Algemene voorwaarden van toepassing.

Zet je geld aan het werk

Staat je geld ongebruikt op een betaalrekening of verdampt het door de inflatie op een spaarrekening met lage rente? Misschien is het tijd voor Plum Rente: dagelijks rendement, geen minimum- en maximuminleg en je geld is vrij opneembaar.

Zo werkt het

Plum Rente openen

Je geld is belegd in een rentefonds met door de overheid gedekte activa. Het rendement is stabiel en het risico is laag.

Dagelijks rendement

Met dagelijks rendement zie je je geld dagelijks groeien in plaats van maandelijks of jaarlijks.

Vrij opneembaar

Je kunt je geld blijven gebruiken zoals je gewend bent. Opnames zijn in één werkdag verwerkt, zodat je snel over je geld kunt beschikken.

Laat je geld groeien

Stijgende ECB-rente is goed nieuws voor spaarders, maar alleen als je bank de stijging ook doorgeeft aan zijn klanten. Je kunt natuurlijk afwachten. Of je stapt nu over op Plum Rente met een rendement dat veel dichter bij de rente van de Europese Centrale Bank ligt. Onthoud dat prestaties uit het verleden geen betrouwbare indicator zijn voor toekomstig rendement.

Een fonds dat de ECB-rente volgt

Plum Interest

Je geld in Plum Rente wordt aangehouden in het BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund. De bovenstaande grafiek toont het nettorendement (de Plum-vergoeding is al afgetrokken) over de afgelopen 5 jaar. Onthoud dat prestaties uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten. Plum is geen bank. Plum Rente is een beleggingsproduct en je kapitaal loopt risico. Zie de website van Blackrock voor meer informatie.

Plum Interest

Is het veilig?

Je geld in Plum Rente wordt aangehouden in een fonds dat belegt in door de overheid gedekte kortlopende leningen en staatsobligaties. Vergeleken met andere beleggingsproducten, heeft dit fonds een laag risico en een stabiel rendement.

Het variabele rendement van 3,62% is het netto jaarrendement. De jaarlijkse kosten van 0,30% van het dagelijkse saldo bij Plum Rente zijn hier al op in mindering gebracht, dus je weet precies hoeveel je ontvangt. Hier lees je meer over onze kosten.

Veelgestelde vragen

Op geld dat je inlegt door het toe te voegen aan het Potje 'Plum Rente' worden jaarlijkse kosten in rekening gebracht. Deze worden berekend over het dagelijkse saldo bij Plum Rente.

Gebruikers met Plum Premium betalen jaarlijks slechts 0,10%, omdat we bij Premium geen 0,20% aan servicekosten in rekening brengen. Voor alle andere gebruikers zijn de jaarlijkse kosten 0,30%.

De overige 0,10% die alle gebruikers (ook die met Premium) betalen is de fondsbeheervergoeding voor BlackRock. De vergoeding voor BlackRock wordt automatisch in mindering gebracht op je fondswaarde en niet apart vermeld.

Waar van toepassing, wordt de vergoeding voor Plum op de eerste dag van iedere kalendermaand in mindering gebracht op het saldo van je Hoofdpotje.

Meer informatie over de kosten van beleggen via Plum.

Via Plum Rente kun je beleggen in staatsobligaties. Dit fonds leent ook geld aan financiële instellingen met een uitstekende reputatie in ruil voor staatsobligaties.

Dat betekent dat die leningen ook worden gedekt door de overheid en dat je een deel van de door het fonds verdiende rente kunt ontvangen. Vergeleken met andere beleggingen is het risico laag.

Plum Rente wordt beheerd door BlackRock, een wereldwijde beleggingsmaatschappij.

Plum is een partner van Modulr Finance B.V., een door De Nederlandsche Bank gereguleerd bedrijf. Geld dat je inlegt bij Plum Rente is beschermd door de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Dat betekent dat je geld wordt beschermd door een gereguleerde bewaarder. Als er dus iets gebeurt met Plum (of onze fondsaanbieder) kun je je geld terugkrijgen zonder dat er iemand anders aan kan komen.

Als de bewaarder failliet gaat, of in het onwaarschijnlijke geval dat Plum failliet gaat, ontvangen klanten hun geld terug via een door de wet beschermde waarborgrekening. Als Plum klanten na het betalen van eventuele kosten geld verschuldigd is, wordt dit betaald vanaf de waarborgrekening.

Dit is een prognose van het percentage waarmee je saldo in het komende jaar zou kunnen groeien. Om het simpel te houden, vermelden we het nettorendement (na inhouding van kosten).

De prognose is gebaseerd op het dagrendement: het rendement van de afgelopen dag. Dat wordt omgezet in het potentiële rendement van het fonds in een jaar. Het rendement ligt dicht bij de basisrente van de Europese Centrale Bank en deze kan fluctueren.

Dit fonds wordt beschouwd als een van de fondsen met het laagste beleggingsrisico. Dat is omdat het belegt in activa van hoge kwaliteit, zoals staatsobligaties, en alleen op korte termijn leent aan bedrijven en overheden met een goede reputatie.

Er bestaat een risico dat het voorspelde rendement op lange termijn niet wordt gehaald. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de centrale bank de basisrente op lange termijn verlaagt. Dit fonds is echter ontwikkeld voor het uitvoeren van transacties tegen een vaste prijs, dus op korte termijn krijg je nooit minder terug dan je hebt ingelegd.

Je kunt je geld in Plum Rente opnemen wanneer je wilt. Tik in het hoofdscherm van de app op Sparen en kies vervolgens het tabblad Plum Rente. Kies Opnemen in het menu van Plum Rente om zonder beperkingen of kosten geld op te nemen. Opnames worden binnen 1 werkdag uitbetaald (onmiddellijk opnemen is binnenkort ook mogelijk).

Als je een vraag hebt die hier niet bij staat, check dan onze veelgestelde vragen.

Begin hier.

Download onze app en sluit je aan bij ruim 1 miljoen mensen die hun financiële doelen willen bereiken.